CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
Các thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi thu thập với mục đich giữ liên lạc, gửi hướng dẫn và chăm sóc khách hàng.
2. Phạm vi sử dụng thông tin:
Chỉ dùng trong nội bộ công ty TNHH NK & PP ĐÔNG THÁI để liên hệ, trao đổi, gửi thông tin sản phẩm và chăm sóc khách hàng.
3. Thời gian lưu trữ thông tin:
Vô thời hạn.
4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
CÔNG TY TNHH NK & PP ĐÔNG THÁI
Đc: 649/119 (số cũ 152/41/3) Điện Biên Phủ, phường.25, quận.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Mọi yêu cầu chỉnh sửa thông tin, khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại (028) 6297 9397 hoặc gửi Email theo địa chỉ  info@dongthai.com.vn
6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ của CÔNG TY TNHH NK & PP ĐÔNG THÁI  để tiện liên lạc và chăm sóc khách hàng, tuyệt đối không tiết lộ cho bên thứ 3.

All copyright © reserved by Dong Thai 2017